Околна среда

Щайнер Електроник винаги е поемал отговорност за околната среда. Комбинацията от използването на качествени материали, както и пречистване на отпадните води с пречиствателна станция от немската фирма Guetling води до успешно постигане на стандартите по ISO 14001:2015.

Компанията винаги следи и контролира доставените материали като ефективно управлява, съхранява и събира разделно отпадналия материал. Акцентира върху обучението на всички служители, да познават и използват правилата и стандартите по ISO14001:2015.