3D AOI CONTROL, 2 AOI линии

Развиваме всички процеси последователно и оптимизираме производството си, за да утвърждаваме качеството на продукцията. Завишаваме автоматичния контрол, като имаме интегрирана система за автоматичен оптичен контрол.

  • Автоматична оптична инспекция (AOI) чрез KOH YOUNG ZENITH High Speed 3D AOI
  • Скорост на проверка 18.3~30.4 cm2/sec
  • Уникална 8 точкова прожекционна технология за цялостно триизмерно измерване базирано на проверката
  • Разпознава всякакви видове дефекти включително: липсващ елемент, изместен елемент, завъртян елемент, грешен поляритет, обърнат елемент, маркировка на елемент, Billboard, изместен пин, изместен компонент, Tombstone, късо съединение и други.
  • Цялостно 3D измерване – височинна точност 1µm
  • Възможност за проверка на обекти с максимални размери до 510х510 mm