Щайнер Електроник ЕООД и СЕТ АД, уведомяват обществеността за инвестиционното си намерение: Инсталиране на допълнителни съоръжения в производствени помещения, наети от Щайнер Електроник ЕООД, на територията на „СЕТ“АД.

Continue Reading Щайнер Електроник ЕООД и СЕТ АД, уведомяват обществеността за инвестиционното си намерение: Инсталиране на допълнителни съоръжения в производствени помещения, наети от Щайнер Електроник ЕООД, на територията на „СЕТ“АД.

Щайнер Електроник ЕООД и СЕТ АД, уведомяват обществеността за инвестиционното си намерение: Промяна на местна смукателна вентилация към технологично оборудване, на територията на „СЕТ“АД.

Continue Reading Щайнер Електроник ЕООД и СЕТ АД, уведомяват обществеността за инвестиционното си намерение: Промяна на местна смукателна вентилация към технологично оборудване, на територията на „СЕТ“АД.

“СЕТ” АД и “Щайнер Електроник” ЕООД имат намерение да изграждат местна смукателна вентилация към технологично оборудване, разположена в помещение №26 на територията на „СЕТ“АД.

Continue Reading “СЕТ” АД и “Щайнер Електроник” ЕООД имат намерение да изграждат местна смукателна вентилация към технологично оборудване, разположена в помещение №26 на територията на „СЕТ“АД.
Koh Young 3D AOI – Zenith
Koh Young 3D AOI - Zenith

Koh Young 3D AOI – Zenith

Koh Young 3D AOI - Zenith, Най-бързата в света 3D автоматична оптична иснпекция на МПП - Високоскоростна пълна 3D AOI. Революционна технология за проверка при автоматичен монтаж - SMT -…

Continue Reading Koh Young 3D AOI – Zenith