Компанията инвестира много в качеството на производството и обслужването на клиентите. Разработили сме допълнителни услуги за нашите клиенти:

Сглобяване и тестване на цяло изделие

Благодарение на нашия дългогодишен опит и новите технологии, с които разполагаме, предлагаме на нашите клиенти услуга, задоволяваща техните нужди – производство, сглобяване и пълен тест на крайно изделие.


Механична обработка

Освен електронен монтаж, тестване и лакиране, нашата фирма предлага и услуги свързани с механичен монтаж на цялостни изделия.

Доставка на елементи и материали:

  • Доставка на пасивни и активни компоненти
  • Доставка на стандартни и екзотични компоненти
  • Дългогодишен опит с доставка на компоненти от оторизирани доставчици и производители директно от Германия

Логистика:

  • Доставка със собствен транспорт на готовата продукция – оформяне на внос/износ
  • Опаковане и етикиране
  • Възможност за склад на материали и готови продукти
  • Система за баркод проследимост на цялостния производствен цикъл