Ние постоянно разширяваме дейността си и винаги търсим талантливи, квалифицирани личности, които имат желание за професионално развитие. Ние ясно разбираме, че нашите служители са нашето предимство пред всички останали.

Ако искате да станете част от нашият екип, изпратете Вашата автобиография на посочения адрес. В случай, че молбата Ви бъде одобрена, нашият екип ще се свърже с Вас.

Предоставени копия на вашите дипломи за завършено образование и/или квалификация, както и ваша снимка, ще улеснят правилния подбор.

За контакт:
Специалист човешки ресурси

[email protected]
+359 82 88 66 15