Нова аспирационна система за покриване изискванията на ISO14001:2008
Нова аспирационна система за покриване изискванията на ISO14001:2008
Нова аспирационна система за покриване изискванията на ISO14001:2008

През май 2015 г. Щайнер Електроник инсталира четири нови комина обвързани в аспирационна система за покриване изискванията на ISO 14001: 2008.

Всички изхвърлени газове в атмосферата се пречистват чрез филтри като комините са изнесени над покрива на производствената сграда.

Вашият коментар