Щайнер Електроник ЕООД и СЕТ АД, уведомяват обществеността за инвестиционното си намерение: Инсталиране на допълнителни съоръжения в производствени помещения, наети от Щайнер Електроник ЕООД, на територията на „СЕТ“АД.

Continue Reading Щайнер Електроник ЕООД и СЕТ АД, уведомяват обществеността за инвестиционното си намерение: Инсталиране на допълнителни съоръжения в производствени помещения, наети от Щайнер Електроник ЕООД, на територията на „СЕТ“АД.

Щайнер Електроник ЕООД и СЕТ АД, уведомяват обществеността за инвестиционното си намерение: Промяна на местна смукателна вентилация към технологично оборудване, на територията на „СЕТ“АД.

Continue Reading Щайнер Електроник ЕООД и СЕТ АД, уведомяват обществеността за инвестиционното си намерение: Промяна на местна смукателна вентилация към технологично оборудване, на територията на „СЕТ“АД.

“СЕТ” АД и “Щайнер Електроник” ЕООД имат намерение да изграждат местна смукателна вентилация към технологично оборудване, разположена в помещение №26 на територията на „СЕТ“АД.

Continue Reading “СЕТ” АД и “Щайнер Електроник” ЕООД имат намерение да изграждат местна смукателна вентилация към технологично оборудване, разположена в помещение №26 на територията на „СЕТ“АД.

Тръжна процедура

Във връзка с реализацията на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Щайнер Електроник“ ЕООД“, съфинансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова…

Continue Reading Тръжна процедура
IE – изложение – Фрайбург
IE - izlozhenie - Frayburg

IE – изложение – Фрайбург

С удоволствие Ви информираме и каним да бъдете наши посетители на водещият световен панаир IE - изложение - Фрайбург

Continue Reading IE – изложение – Фрайбург
Koh Young 3D AOI – Zenith
Koh Young 3D AOI - Zenith

Koh Young 3D AOI – Zenith

Koh Young 3D AOI - Zenith, Най-бързата в света 3D автоматична оптична иснпекция на МПП - Високоскоростна пълна 3D AOI. Революционна технология за проверка при автоматичен монтаж - SMT -…

Continue Reading Koh Young 3D AOI – Zenith
Монтаж на печатни платки с елементи от клиента
Монтаж на печатни платки с елементи от клиента

Монтаж на печатни платки с елементи от клиента

Щайнер Електроник предлага услугата - Монтаж на печатни платки с елементи от клиента. Срок на изпълнение (в зависимост от партидата): - експесна услуга:       5-10 работни дни след приемане на компонентите…

Continue Reading Монтаж на печатни платки с елементи от клиента