Щайнер Електроник ЕООД и СЕТ АД, уведомяват обществеността за инвестиционното си намерение: Инсталиране на допълнителни съоръжения в производствени помещения, наети от Щайнер Електроник ЕООД, на територията на „СЕТ“АД.

Вашият коментар