Щайнер Електроник ЕООД и СЕТ АД, уведомяват обществеността за инвестиционното си намерение: Промяна на местна смукателна вентилация към технологично оборудване, на територията на „СЕТ“АД.

Вашият коментар