Във връзка с изпълнението на договор № BG-RRP-3.004-0513-C01, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД провежда процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“, с предмет:

  • “Доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за депанелизиране – 1 бр.”.

Документацията за участие в тръжната процедура може да бъде свалена от тук: dokumentatsiya_publichna_pokana_ste